Voorwaarden dienstverlening

Eigenaar van de Nozem Fotografie Amersfoort- Herinnering in Beeld – Theaterfotograaf is Peter Putters.
KvK-nummer: 58100059.

Gesproken wordt in deze voorwaarden over de opdrachtnemer: Te zijn de Nozem Fotografie Amersfoort, Herinnering in Beeld en Theaterfotograaf,  vertegenwoordigd door Peter Putters of een door deze ingehuurde voor hem werkende persoon, tezamen te noemen: De opdrachtnemer. 
Gesproken wordt in deze voorwaarden over de opdrachtgever, een ieder persoon, organisatie, bedrijf zijnde handelingsbekwaam, die de opdrachtnemer inhuurt voor een opdracht om een dienst te verlenen voor de opdrachtgever in de meest brede zin van het woord. Deze persoon, organisatie of dit bedrijf wordt hier genoemd: Opdrachtgever.

De opdrachtgever:
Geeft in overleg met de opdrachtnemer een opdracht in het verlengde van de op deze website vermelde mogelijkheden.
Door het accepteren van de voorwaarden zoals bij deze genoemd, gaat de opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. 
Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer zo duidelijk mogelijk omschrijven waar de opdracht uit bestaat en wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht. Hieraan zal in principe een mondeling gesprek aan ten grondslag liggen. 
De opdrachtgever zal middels een per E Mail verstuurde akkoord bevestiging een definitief akkoord geven voor de opdracht. 
Mocht de opdracht gelden voor Herinnering in Beeld of Theaterfotograaf, dan zullen de voorwaarden gelden zoals op de site staan vermeld van De Nozem Fotografie Amersfoort. 
Opdrachtgever zal na het ontvangen van de factuur deze betalen binnen veertien dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer benoemde bank. 

De opdrachtnemer:
De opdrachtnemer zal zich zo goed mogelijk kwijten van de door opdrachtgever gestelde taak. Deze taak wordt door de opdrachtnemer bevestigd per E Mail. 
De opdrachtnemer zal aan opdrachtgever na het verwerken van de opdracht aan de opdrachtgever een factuur sturen (in principe per E Mail) met daarin genoemd de afgesproken prijs voor de opdracht. 
De af te spreken opdracht zal worden genoemd als zijnde inclusief BTW (KOR regelening 2020). 
Mocht opdrachtgever aan opdrachtnemer toestemming verlenen om gemaakt beeldmateriaal op de site van de Nozem te publiceren, dan is dat tot het moment dat opdrachtgever bepaalt dat beelden dienen te worden verwijderd van de site van de Nozem.
De opdrachtgever kan ten alle tijden deze toestemming weer intrekken. 
Reiskosten bedragen per gemaakte KM, € 0,21 . De eerste 30 km worden niet berekend. Km. is naar de locatie en weer terug bij elkaar opgeteld.

Prijzen van de diverse opdracht mogelijkheden:
Fotografie 
Bruiloftsreportage normaal: € in overleg
Gemeentehuis, kerk, buiten fotoshoot op locatie*, receptie. Foto’s met hoge resolutie op USB voor uw nabestellingen. De foto’s worden in een fotoboek in overleg aan u geleverd. 
Bruiloftsreportage uitgebreid: € in overleg 
Ik sta de hele dag tot uw beschikking. Dat wil zeggen van uit huis, gemeentehuis, kerk, buiten fotoshoot*, receptie en een aantal foto’s op het feest. De foto’s worden in een fotoboek in overleg aan u geleverd.  Mogelijk is ook om grotere foto’s op canvas of ander materiaal te bestellen. Hiervoor volgt dan eerst een prijsopgave.
*Buiten fotoshoot. Helaas is Nederland erg afhankelijk van het weer. Mocht het zo slecht zijn dat een buiten fotoshoot niet tot de mogelijkheden behoort, dan zullen we uitwijken naar een door ons samen te bepalen binnen locatie. Dat kan zijn in het Gemeentehuis, restaurant waar receptie wordt gegeven etc. Er is altijd wel een plek waar we mooie foto’s kunnen maken!
Fotografie zoals voor websites, baby’s en kinderen: € in overleg per uur. Aantal foto’s afhankelijk de opdracht aangeleverd met hoge resolutie via WeTransfer.  

Afspraken op TFT basis zijn mogelijk.
 Reportage via Herinnering in Beeld. Starttarief € 425,00. Aanleveren foto’s hoge resolutie, WeTransfer. Volledige reportage. Zie verder de website. 

Portretfotografie op locatie. Hier worden foto’s geleverd ( HR) per opname sessie. Per sessie € in overleg. 
Bij meerdere personen binnen dezelfde sessie is een meervoud hiervan per opname. 
Foto’s worden geleverd, rechten vrij en in LR en in HR. LR (Lage Resolutie) is bedopeld voor Sociale Media. Ook is het mogelijk foto’s aan te leveren in WebP, een speciaal klein formaat voor webpagina’s.

Culturele instellingen en gesubsidieerde instellingen kunnen gebruik maken van het cultureel tarief: € in overleg per reportage, exclusief reiskosten. Foto’s worden dan geleverd per WT, niet geheel HR en met logo van de Nozem. Rechten blijven in handen van De Nozem en deze kan er mee doen wat hij wil.
Alle prijzen onder voorbehoud en incl. btw (KOR regeling 2020).
Verder prijzen in overleg mogelijk.
BTW-ID nummer: NL001267278B25
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen!