Voorwaarden dienstverlening de Nozem en Herinnering in Beeld

 Voorwaarden dienstverlening fotograaf de Nozem en Herinnering in Beeld

Via deze pagina kunt u de voorwaarden van de Nozem downloaden. Lees ze rustig na online of op het bestand.

Voorwaarden dienstverl. Nozem per 2020

Eigenaar van de Nozem Fotografie  en Herinnering in Beeld is Peter Putters. KvK-nummer: 34130993.

Gesproken wordt in deze voorwaarden over de opdrachtnemer: Te zijn de Nozem, Herinnering in Beeld, vertegenwoordigd door Peter Putters of een door deze ingehuurde voor hem werkende persoon, tezamen te noemen: De opdrachtnemer.

Voorwaarden van dienstverlening van de Nozem in Amersfoort

Eigenaar van de Nozem, theaterfotograaf en Herinnering in Beeld is Peter Putters. KvK-nummer: 34130993.

Gesproken wordt in deze voorwaarden over de opdrachtgever, een ieder persoon, organisatie, bedrijf zijnde handelingsbekwaam, die de opdrachtnemer inhuurt voor een opdracht om een dienst te verlenen voor de opdrachtgever in de meest brede zin van het woord. Deze persoon, organisatie of dit bedrijf wordt hier genoemd:

Opdrachtgever.
Geeft in overleg met de opdrachtnemer een opdracht in het verlengde van de op deze website vermelde mogelijkheden.

 • Door het accepteren van de voorwaarden zoals bij deze genoemd, gaat de opdrachtgever
 • onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.
 • Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer zo duidelijk mogelijk omschrijven waar de opdracht uit bestaat en wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht. Hieraan zal in principe een mondeling gesprek aan ten grondslag liggen.
 • De opdrachtgever zal middels een per E Mail verstuurde akkoord bevestiging een definitief akkoord geven voor de opdracht.
 • Mocht de opdracht gelden voor Herinnering in Beeld, dan zullen de voorwaarden gelden zoals op die site staan vermeld.
 • Opdrachtgever zal na het ontvangen van de factuur deze betalen binnen veertien dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer genoemde bank.

De opdrachtnemer:

 • De opdrachtnemer zal zich zo goed mogelijk kwijten van de door opdrachtgever gestelde taak. Deze taak wordt door de opdrachtnemer bevestigd per E Mail.
 • De opdrachtnemer zal aan opdrachtgever na het verwerken van de opdracht aan de opdrachtgever een factuur sturen (in principe per E Mail) met daarin genoemd de afgesproken prijs voor de opdracht.
 • De af te spreken opdracht zal worden genoemd als zijnde inclusief BTW (21%).***
 • Mocht opdrachtgever aan opdrachtnemer toestemming verlenen om gemaakt beeldmateriaal op de site van de Nozem te publiceren, dan is dat tot het moment dat opdrachtgever bepaalt dat beelden dienen te worden verwijderd van de site van de Nozem.
 • De opdrachtgever kan ten alle tijden deze toestemming weer intrekken.
 • Reiskosten bedragen per gemaakte KM, € 0,22 . De eerste 25 km worden niet berekend. Km is naar de locatie en weer terug bij elkaar opgeteld.

Prijzen van de diverse opdracht mogelijkheden:

Fotografie
Bruiloftsreportage normaal: € 725,00 . Gemeentehuis, kerk, buiten fotoshoot op locatie*, receptie. Foto’s met hoge resolutie op stick en per WT. voor uw nabestellingen. De foto’s worden in een fotoboek in overleg aan u geleverd. Aantal pagina’s 30, formaat 30*45.

Bruiloftsreportage uitgebreid: € 1025,00. Ik sta de hele dag tot uw beschikking. Dat wil zeggen van uit huis, gemeentehuis, kerk, buiten fotoshoot*, receptie en een aantal foto’s op het feest. De foto’s worden in een fotoboek in overleg aan u geleverd. Aantal pagina’s 50, formaat 30*45. Luxe uitgave.
Mogelijk is ook om grotere foto’s op canvas of ander materiaal te bestellen. Hiervoor volgt dan eerst een prijsopgave.

*Buiten fotoshoot. Helaas is Nederland erg afhankelijk van het weer. Mocht het zo slecht zijn dat een buiten fotoshoot niet tot de mogelijkheden behoort, dan zullen we uitwijken naar een door ons samen te bepalen binnen locatie. Dat kan zijn in het Gemeentehuis, restaurant waar receptie wordt gegeven etc. Er is altijd wel een plek waar we mooie foto’s kunnen maken!

Fotografie zoals voor websites, baby’s en kinderen: € 65,00 per uur**.

Het eerste uur is € 65,00, daarna afgerond per hald uur. Aantal foto’s afhankelijk de opdracht aangeleverd met hoge resolutie via WeTransfer.
Prijsstelling € 65,00 incl. btw is het bedrag wat wordt berekend voor fotografie. Nabewerking wordt per uur berekend en dan voor
€ 35,00 incl. btw*** per uur.

Afspraken op TFT basis zijn mogelijk onder strikte voorwaarden.

Reportage via Herinnering in Beeld. Starttarief € 525,00. Aanleveren foto’s hoge resolutie, WeTransfer. Volledige reportage. Zie verder de website.

Portretfotografie op locatie. Hier worden foto’s geleverd ( HR) per opname sessie. Per sessie in overleg, familieportretten v.a. in overleg

Foto’s worden geleverd, rechten vrij en in HR.

Reportages, evenementen etc. wordt gerekend naar aanleiding van offerte.

Culturele instellingen en gesubsidieerde instellingen kunnen gebruik maken van het cultureel tarief: € 150,00 per reportage, exclusief reiskosten. Foto’s worden dan geleverd per WT, niet geheel HR en met logo van de Nozem. Rechten blijven in handen van De Nozem en deze kan er mee doen wat hij wil.

Aanbieding indien aanwezig. zie de Website
Alle prijzen onder voorbehoud.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.***

*** BTW:  Per 2020 vallen de werkzaamheden van de Nozem Fotografie Amersfoort onder het 0% btw tarief. SDat betekent dat De Nozem Fotografie prijzen altijd berekent inclusief de wettelijke btw, echter, deze zijn NIET te verrekenen door de opdrachtgever.

Verder prijzen in overleg mogelijk.

Disclaimer:
Op de website geplaatste meldingen worden met de grootste zorg bewaakt. Het kan echter zijn dat er een fout wordt gemaakt. Hierdoor kan er geen enkel recht worden ontleend aan de op de website vermelde gegevens. De Nozem behoudt zich ten alle tijden het recht voor, een opdracht niet aan te nemen. Het Nederlands recht is van toepassing op de dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Foto’s geplaatst op de website zijn onder Copyrights van Peter Putters, h/o. de Nozem Fotografie Amersfoort.
@Zonder toestemming mogen ze niet worden gedupliceerd, gepubliceerd of op welke andere manier worden gebruikt. Ook hier is het NL recht van toepassing. Foto’s van personen die herkenbaar zijn en dat niet willen, zullen worden verwijderd van de website van de Nozem, Theaterfotograaf of Herinnering in Beeld. U kunt daarvoor het informatie formulier op de website gebruiken. In principe zijn alle foto’s gepubliceerd met toestemming van de persoon gepubliceerd of van de opdrachtgever.
Is getekend: De Nozem
Peter Putters

BTW-ID nummer: NL001267278B25

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen!

06-51224238