Herinneren | Uitvaartfotografie

de nozem fotografie amersfoort

Herinneren begint in het heden en later snap je waarom.

Herinneren. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. De hele dag door ontvangen we prikkels. Ontmoeten we mensen. Ervaren we nieuwe dingen. Praten we en kijken we. Luisteren we. Soms zijn er zoveel prikkels dat je de volgende dag niet meer weet wat je de dag ervoor hebt meegemaakt.
We leggen zoveel mogelijk vast van het leven. Om later te kunnen herinneren Is het niet zo dat we, vooral uit de jaren 60-70-80, niet veel meer beeldmateriaal hadden willen hebben. Dat we nu wel eens denken dat het jammer is dat destijds niet is vastgelegd wat we ons nu zo graag zouden willen herinneren?
Zo gaat het met het leven. Vroeger werd alles op schrift of op tekeningen vast gelegd. Tegenwoordig meestal snel via het mobiel.
Het leven vliegt aan ons voorbij. Daarom is het juist nu belangrijk, alles vast te leggen. Nou ja, alles, dat is wel veel. Maar toch best veel van de belangrijke momenten in je leven.
En, hoe vervelend ook, daar hoort de dood ook bij.
Met Herinnering in Beeld uitvaart fotografie Amersfoort, ondersteunen we je juist op dat moeilijke moment. Want daar staat je hoofd niet naar! Toch is ook dat belangrijk om later terug te zien. Want het is onlosmakelijk verbonden met het leven.
Vergis je niet, hoe erg ook, je wilt altijd een moment terug in de tijd. Als jij daar aan toe bent. Het zou jammer zijn als er dan niks is.
Herinnering in Beeld Uitvaart Fotografie. Een begrip!
Ga naar Uitvaart Fotografie